SUYA HOTEL / SOSYAL SORUMLULUK

Sorumluluklarımızın farkındayız ve daima üstümüze düşeni yapmak için çalışıyoruz!...

FARKINDA OLMAK;
Bir şirketin başarısını gösteren birçok ölçüt vardır. En bariz olanı, tabii ki, karlılıktır. Bir şirketin başarısı, zaman içerisinde gösterdiği değişim gücü ya da geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile de ölçülebilir. Bunlar hayati önem taşırlar ancak kendimizi sorumlu tuttuğumuz bir başka önemli ölçü daha vardır ki o da Sosyal Sorumluluğumuzdur.

Sosyal açıdan sorumluluk taşıyan bir kurum, toplum refahını iyileştirmek ve çevreyi korumak üzere sosyal amaçları destekleyen isteğe bağlı iş uygulamalarını ve yatırımları benimsemek ve yürütmek durumundadır.

Gerek tedarikçilerine, gerekse birlikte iş yaptığı eş kuruluşlara (acenteler vb.) karşı etik ve sorumlu davranan Suya Hotel faaliyette bulunduğu her ortamda sosyal sorumluluğunu onlar ile paylaşır. Misafirleri, çalışanları, yöneticileri, çevre ve toplum için çalışmalarını en etkin ve verimli şekilde sürdürmek ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemek "Sosyal Sorumluluk" hedefi olmuştur.

  • Doğayı ve Çevreyi korumak;
  • Toplumun refah seviyesine katkıda bulunmak amacı ile eğitim, sağlık, spor ve sanat etkinliklerine destek olmak;
  • Çalışanlarımızın temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermek;
  • Misafirlerimizin tercihlerini de dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunmak;
  • Gençlerimize değer verip onlara yatırım yapmak;
  • İlkeleri çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

EĞİTİM;
Globalleşen dünyada, en büyük gücümüz ve avantajımız olan gençlerimizin iyi yönlendirilmesi, eğitilmesi ve nitelikli iş gücüne dönüşebilmesi için eğitime hassasiyetle yaklaşıyoruz.

Üniversite ve Liseli turizm okuyan gençlere daima destek veren Suya Hotel 2016 yılından bu yana öğrencilere tesisinde Staj imkânı tanımıştır. Türkiye de çeşitli illerden Üniversitelerimizin ve Liselerimizin Turizm bölümlerinden stajyer öğrenci alan Suya Hotel ağırlıklı olarak Ege Bölgesi tüm Turizm Otelcilik Liseleri, Ege Üniversitesi Turizm Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri Bölümü ile Otel, Lokanta, İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerine her yıl staj fırsatları tanımıştır. Mezuniyet sonrasında müracaat eden stajyer öğrencilerimize daimi istihdam fırsatları verilmiştir.

ÇEVRE;
İşletmelerinin doğa ile uyum içinde olması gerektiği inancıyla, tüm tesislerinde çevre koruma tedbirlerini titizlikle yerine getirmeye çalışan Suya Hotel bu konuda almış olduğu kalite belgeleri ile de vermiş olduğu önem ve özeni göstermeye çalışıyor.

SAĞLIK;
Sosyal sorumluluk projelerine geniş bir çerçeveden bakan Suya Hotel toplumun öncelikli ihtiyaçları arasında olan sağlık konularında da aktif olmaya gayret gösteriyor. "KIZILAY Kan Bağışı" kampanyalarına Poyras Yapı Market tüm işletmeleri ile birlikte katkı veren Suya Hotel ailesinin yılda en az 2 (iki) kez bütün çalışanları kan bağışında bulunmaktadır.

SPOR;
"Kurumsal Vatandaşlık" sorumluluğunu, tüm projelerine yansıtan SUYA HOTEL, Spor konusunda da katkılarda bulunmaya çalışıyor. Halı Saha turnuvaları vb. sosyal ve tanıtım amaçlı düzenlenen turnuvalarda yer alan Suya Hotel 2017 yılı "Ege Amatör Cup" da iyi dereceler aldı. Kendi tesisinde de zaman zaman turnuvalar düzenleyerek sporu teşvik eden Spor Sağlık ile Sporu aynı potada eritmeye çalışmaktadır.

DİĞER FAALİYETLER;
Eğitim, sağlık, spor ve çevre dışında da farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye çalışan Suya Hotel, İzmir Kimsesizler Evi ziyaret ve yardımları ile ülkemizde yaşanan afet ve felaketlerdeki duyarlı yardımları ile (Depremler) öncesinde ve sonrasında elinden geldiğince çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalarını anlık yardımlar olarak görmemiş ve süreklilik göstermesine yaraların sarılması değil iyileştirilmesi olarak algılamıştır.